กด *4806 ตามด้วยรหัสภาพ 11 หลั แล้วกดเครื่องหมายโทรออก
กด *19700 ตามด้วยรหัสภาพ 11 หลักแล้วกดเครื่องหมายโทรออก
พิมพ์รหัสภาพ 11 หลัก แล้วส่งไปที่ 4806
อัตราค่าบริการ
Monophonic 25 บาท
Phone Support (Theme)
2 nd Nokia 3230 , 6260, 6630 ,6670 ,6680,6681 ,7610 ,N70 ,N72 ,N90
3 rd Nokia 3250 ,5700, 6110, 6120 Classic, 6121 Classic, 6124 Classic, 6210, 6290, E50 , E51, E61 ,E65 ,E70 ,N71 , N73,N76 , N78, N80 , N81, N82, N91, N92 ,N93 ,N93i ,N95, N96
Mini Nokia 2630, 3110 Classic, 3120 Classic, 5070, 5300, 5310, 5610, 6020, 6030, 6070, 6080, 6101, 6111, 6131, 6133, 6230i, 6233, 6267, 6280, 6288, 6300, 6500 Classic, 7260, 7270, 7360, 7370, 7373, 7390, 8600, 8800
 
 
             
 
 
 
 
 
 
03827492081
03827532081
03827902081
03827912081
 
                 
 
 
 
 
 
 
03828482081
 
03828442081
 
03828462081
 
03828452081
 
                 
 
             
 
03828472081
             
 
             
 
 
 
 
 
 
03898812081
03898832081
01280062081
01280072081
 
                 
 
 
         
 
01280292081
 
01280312081
         
 
             
 
 
 
 
 
 
04108162081
04108302081
04108522081
04108532081
 
                 
 
 
         
 
04109202081
 
04109212081
         
 
           
 
มหัศจรรย์แห่งโน้ตทั้งเจ็ด
 
 
Truetone
 
11208472081
 
 
Fullsong
 
11308472081
 
 
...........................................
 
 
4 Angies (Dance Remix)
 
 
Truetone
 
11208482081
 
 
Fullsong
 
11308482081
 
 
...........................................
 
 
พายุแดนซ์ (Dance Remix)
 
 
Truetone
 
11208492081
 
 
Fullsong
 
11308492081
 
 
...........................................
 
 
ตัวดำใจไม่ดำ (Dance Remix)
 
 
Truetone
 
11208502081
 
 
Fullsong
 
11308502081
 
 
...........................................
 
 
ฉันไม่ใช่ป้า (Dance Remix)
 
 
Truetone
 
11208512081
 
 
Fullsong
 
11308512081
 
 
...........................................
 
 
แค่สบตา (Dance Remix)
 
 
Truetone
 
11208522081
 
 
Fullsong
 
11308522081
 
 
...........................................
 
 
Angel Town เมืองในฝัน
 
 
Truetone
 
11208532081
 
 
Fullsong
 
11308532081
 
 
...........................................
 
 
X4 (Dance Remix)
 
 
Truetone
 
11208542081
 
 
Fullsong
 
11308542081
 
 
...........................................
 
 
พวกเราสิ ที่หนึ่ง
 
 
Truetone
 
11208552081
 
 
Fullsong
 
11308552081
 
 
...........................................
 
 
4 Angies (เวอร์ชั่นแสนซน)
 
 
Truetone
  11208562081  
 
Fullsong
  11308562081  
           
           
           
           
           
           
       
 
 
   
 
 
Copyright 2008 Homerun Entertainment Co., Ltd. All Right Reserved